PiclonePiclone

Best Instagram Web Viewer

Instagram Photos and Videos about 星盤

Instagram Photos and Videos about 星盤. Download, Comment, Like 星盤 Photos and Videos Shared by Various Users

sasa00087's Instagram Photo - 🐩占星3寶好評🌺

呢位寶寶感情其實唔太順~
但合盤既對象其實SASA睇到係會好中意女方
可惜係大家性格唔太夾啦😟 -
最後一次占星優惠!SASA已經收左好多人搵SASA睇
完左本命及推運都會變回正價,要$960啦!
仲有位,快D搵SASA睇啦❤️
掌控未來更多🔓
半價優惠進行中嫁📮不要錯過📩
🙊已經好多寶寶搵左SASA~錯過優惠就會貴好多~
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價)
💁🏻💁🏻會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁🏻💁🏻
🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺
🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻
🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥
出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~
快d搵我解讀自己既命運啦🔮 .
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。)
🌹whatsApp: 852-6925 4511

#塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

🐩占星3寶好評🌺 呢位寶寶感情其實唔太順~ 但合盤既對象其實SASA睇到係會好中意女方 可惜係大家性格唔太夾啦😟 - 最後一次占星優惠!SASA已經收左好多人搵SASA睇 完左本命及推運都會變回正價,要$960啦! 仲有位,快D搵SASA睇啦❤️ 掌控未來更多🔓 半價優惠進行中嫁📮不要錯過📩 🙊已經好多寶寶搵左SASA~錯過優惠就會貴好多~ 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價) 💁🏻💁🏻會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁🏻💁🏻 🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺 🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻 🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥 出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~ 快d搵我解讀自己既命運啦🔮 . 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。) 🌹whatsApp: 852-6925 4511 #塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

Share 0 8
sasa00087's Instagram Photo - 🐩占星術➕推運好評🌺

收到寶寶長長既好評~好開心呀💗

其實呢位寶寶個盤都唔差!
不過畢業之後會捱一排(有幾年冇乜發展停滯不前)
好似冇乜目標咁,但捱完又會有突破 。
到時把握機會,會幾好呀😚
😜到時唔順利唔洗苦惱,過多幾年就會突破到❤️
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價)
高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱)
💁🏻💁🏻會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁🏻💁🏻
🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺
🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻
🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥
出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~
快d搵我解讀自己既命運啦🔮 .
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。)
🌹whatsApp: 852-6925 4511

#塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

🐩占星術➕推運好評🌺 收到寶寶長長既好評~好開心呀💗 其實呢位寶寶個盤都唔差! 不過畢業之後會捱一排(有幾年冇乜發展停滯不前) 好似冇乜目標咁,但捱完又會有突破 。 到時把握機會,會幾好呀😚 😜到時唔順利唔洗苦惱,過多幾年就會突破到❤️ 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價) 高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱) 💁🏻💁🏻會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁🏻💁🏻 🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺 🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻 🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥 出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~ 快d搵我解讀自己既命運啦🔮 . 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。) 🌹whatsApp: 852-6925 4511 #塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

Share 0 8
yumec4fe's Instagram Photo - ⠀
[歷史題🗿]
早喺遠古既時期🐵
人類就已經俾一條問題困擾住💭
「究竟同班fd聚會去邊到好❓」
去唱k🎤會唔會總有幾首歌冇得揀🤔😔
去Party Room🎪會唔會又有d山長水遠呢🤔🎢
去食好西🍱但係啱啱食飽就要走🚶🏻🚶🏻‍♀️⁉️
咁究竟去邊到好呀😩😩😩😩😩
⠀
唔洗咁惆悵喇‼️即刻上黎語命Cafe包場啦😤
獨特既唱k系統等你想唱咩就唱咩😎🎶俾你一展歌喉
旺角D出口直行1分鐘就到⏱🚀真係仲快過搭飛機
玩到攰既時候仲有美食🍝😋包你食到停唔到口
仲有PS4🕹🎮同大量boardgame等住你玩
乜都齊曬喇😆爭你地咋
仲唔快啲約齊班fd🕺🏻💃🏻
一齊上黎語命Cafe開Party啦🏟🙆🏻‍♂️🙆🏻😆😆
⠀
提提大家‼️
而家上黎order一杯飲品➕$30
即可享有價值$70既塔羅基本題型占卜服務一次‼️
問完就可以知道半年內既運程走向架喇📈😆
拿拿聲帶埋親朋好友一齊上黎占占佢啦🙆🙆
⠀
#語命Cafe #星座 #塔羅 #星座占卜 #塔羅占卜 #塔羅占卜好評 #塔羅師 #星座命盤 #星盤 #星盤分析 #星盤咨詢 #星盤解讀 #星座配對 #超準 #超準占卜 #超準塔羅 #樓上cafe #樓上café #包場 #包場派對 #包場party #包場活動 #包場服務 #ps4 #唱k #reu #小聚 #組聚 #環境舒適

⠀ [歷史題🗿] 早喺遠古既時期🐵 人類就已經俾一條問題困擾住💭 「究竟同班fd聚會去邊到好❓」 去唱k🎤會唔會總有幾首歌冇得揀🤔😔 去Party Room🎪會唔會又有d山長水遠呢🤔🎢 去食好西🍱但係啱啱食飽就要走🚶🏻🚶🏻‍♀️⁉️ 咁究竟去邊到好呀😩😩😩😩😩 ⠀ 唔洗咁惆悵喇‼️即刻上黎語命Cafe包場啦😤 獨特既唱k系統等你想唱咩就唱咩😎🎶俾你一展歌喉 旺角D出口直行1分鐘就到⏱🚀真係仲快過搭飛機 玩到攰既時候仲有美食🍝😋包你食到停唔到口 仲有PS4🕹🎮同大量boardgame等住你玩 乜都齊曬喇😆爭你地咋 仲唔快啲約齊班fd🕺🏻💃🏻 一齊上黎語命Cafe開Party啦🏟🙆🏻‍♂️🙆🏻😆😆 ⠀ 提提大家‼️ 而家上黎order一杯飲品➕$30 即可享有價值$70既塔羅基本題型占卜服務一次‼️ 問完就可以知道半年內既運程走向架喇📈😆 拿拿聲帶埋親朋好友一齊上黎占占佢啦🙆🙆 ⠀ #語命Cafe #星座 #塔羅 #星座占卜 #塔羅占卜 #塔羅占卜好評 #塔羅師 #星座命盤 #星盤 #星盤分析 #星盤咨詢 #星盤解讀 #星座配對 #超準 #超準占卜 #超準塔羅 #樓上cafe #樓上café #包場 #包場派對 #包場party #包場活動 #包場服務 #ps4 #唱k #reu #小聚 #組聚 #環境舒適

Share 1 55
yumec4fe's Instagram Photo -
Share 1 55
yumec4fe's Instagram Photo -
Share 1 55
yumec4fe's Instagram Photo -
Share 1 55
yumec4fe's Instagram Photo -
Share 1 55
chungyan_chen's Instagram Photo - 星盤裡校正使用太陽弧心得,
如果早年就有重大事件,可以先看 3 ,6 9, 12宮行星跟1, 4, 7, 10的行星。
在太陽移動1° = 一年的運算概念下,將整個星盤做直接轉動,形成太陽弧盤。
在太陽弧盤的所有星體都被叫做SA (Solar Arc)。
當太陽弧盤星象與本命盤發生0°, 90° 180°相位就代表有事情發生。(而且這幾個相位代表的性質相同,純看星體吉凶)
例如 SA 水星 =太陽。 (太陽弧水星跟本命盤太陽產生相位)
越多同時的太陽弧代表效應越強烈。
最重要是是至少兩件以上人生重大事件提供當做線索。可以做初步校正。
如果再搭配其他推運方式應該可以更準....
事件似乎可以用代表的宮位來看見端倪,當然特別是SA四軸碰到行運星的時候,會特別有感。
行星中點的SA還沒用過,有機會再用更好的星盤軟體試試。
#solar arc #星盤 #太陽弧

星盤裡校正使用太陽弧心得, 如果早年就有重大事件,可以先看 3 ,6 9, 12宮行星跟1, 4, 7, 10的行星。 在太陽移動1° = 一年的運算概念下,將整個星盤做直接轉動,形成太陽弧盤。 在太陽弧盤的所有星體都被叫做SA (Solar Arc)。 當太陽弧盤星象與本命盤發生0°, 90° 180°相位就代表有事情發生。(而且這幾個相位代表的性質相同,純看星體吉凶) 例如 SA 水星 =太陽。 (太陽弧水星跟本命盤太陽產生相位) 越多同時的太陽弧代表效應越強烈。 最重要是是至少兩件以上人生重大事件提供當做線索。可以做初步校正。 如果再搭配其他推運方式應該可以更準.... 事件似乎可以用代表的宮位來看見端倪,當然特別是SA四軸碰到行運星的時候,會特別有感。 行星中點的SA還沒用過,有機會再用更好的星盤軟體試試。 #solararc #星盤 #太陽弧

Share 1 2
sasa00087's Instagram Photo - 🌺占星術+高級推運🐿 -

好多人都對自己未來擔心。
唔知嫁唔嫁得出,唔知幾時行完黑仔運
唔知幾時可以搵多D。
其實呢D全部都可以睇到呀😚
順唔順利都會一一睇到呀😍
$280講十年呀🐩🐩🐩
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價)
高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱)
💁會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁
🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺
🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻
🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥
出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~
快d搵我解讀自己既命運啦🔮 .
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。)
🌹whatsApp: 852-6925 4511

#塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

🌺占星術+高級推運🐿 - 好多人都對自己未來擔心。 唔知嫁唔嫁得出,唔知幾時行完黑仔運 唔知幾時可以搵多D。 其實呢D全部都可以睇到呀😚 順唔順利都會一一睇到呀😍 $280講十年呀🐩🐩🐩 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價) 高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱) 💁會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁 🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺 🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻 🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥 出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~ 快d搵我解讀自己既命運啦🔮 . 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。) 🌹whatsApp: 852-6925 4511 #塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

Share 0 16
sasa00087's Instagram Photo - 🌺占星術+高級推運🐿 -

呢位寶寶係電話都好中意笑
個人好可愛,睇星盤都見月亮狀態非常好✨
佢做完星盤之後仲介紹左三個朋友仔搵SASA😚😚
好SWEET😚😚😚
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價)
高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱)
💁會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁
🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺
🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻
🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥
出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~
快d搵我解讀自己既命運啦🔮 .
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。)
🌹whatsApp: 852-6925 4511

#塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

🌺占星術+高級推運🐿 - 呢位寶寶係電話都好中意笑 個人好可愛,睇星盤都見月亮狀態非常好✨ 佢做完星盤之後仲介紹左三個朋友仔搵SASA😚😚 好SWEET😚😚😚 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價) 高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱) 💁會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁 🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺 🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻 🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥 出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~ 快d搵我解讀自己既命運啦🔮 . 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。) 🌹whatsApp: 852-6925 4511 #塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

Share 0 10
sasa00087's Instagram Photo - 🐩占星術➕推運好評🌺

SASA最中意收到你地既好評😚
最近接左好多盤,所以要排下隊😚 -
多謝寶寶們成日介紹朋友比SASA😘
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價)
高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱)
💁🏻💁🏻會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁🏻💁🏻
🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺
🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻
🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥
出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~
快d搵我解讀自己既命運啦🔮 .
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。)
🌹whatsApp: 852-6925 4511

#塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

🐩占星術➕推運好評🌺 SASA最中意收到你地既好評😚 最近接左好多盤,所以要排下隊😚 - 多謝寶寶們成日介紹朋友比SASA😘 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價) 高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱) 💁🏻💁🏻會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁🏻💁🏻 🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺 🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻 🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥 出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~ 快d搵我解讀自己既命運啦🔮 . 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。) 🌹whatsApp: 852-6925 4511 #塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

Share 0 10
lemonko_planet's Instagram Photo - 安全感。
這是一個和金星❤, 火星💥, 土星🗿以及家庭父母宮位相關的議題。
你對自己的看法, 與人關係的互動🎭, 都反應在出生的星盤上🔮。 我們要做的是, 瞭解自己, 理解行為特徵, 做有意識的選擇。 正如我在圖中所述, 沒有好壞之分, 是選擇你心中想體驗的面向, 只要你接受後果。

#senseofsecurity #feeling #emotional #childhood #hurt #sensitive #astrology #love #deep #soul #birth #chart #saturn #mars #venus #安全感 #童年 #心靈 #另一半 #愛 #深 #占星 #感覺 #金星 #火星 #土星 #自己 #理解 #出生 #星盤

安全感。 這是一個和金星❤, 火星💥, 土星🗿以及家庭父母宮位相關的議題。 你對自己的看法, 與人關係的互動🎭, 都反應在出生的星盤上🔮。 我們要做的是, 瞭解自己, 理解行為特徵, 做有意識的選擇。 正如我在圖中所述, 沒有好壞之分, 是選擇你心中想體驗的面向, 只要你接受後果。 #senseofsecurity #feeling #emotional #childhood #hurt #sensitive #astrology #love #deep #soul #birth #chart #saturn #mars #venus #安全感 #童年 #心靈 #另一半 #愛 #深 #占星 #感覺 #金星 #火星 #土星 #自己 #理解 #出生 #星盤

Share 1 24
sasa00087's Instagram Photo - 💗占星3️寶好評💗

好開心你地覺得滿意呀
係我好大既推動力黎😚😚😚
📣至於價錢,因為做緊特別先會咁抵,要做盤既要快D有優惠搵SASA啦😚
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價)
高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱)💁會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁💁
🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺
🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧友誼人際🔻
🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥
出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~
快d搵我解讀自己既命運啦🔮 .
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。)
🌹whatsApp: 852-6925 4511

#塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

💗占星3️寶好評💗 好開心你地覺得滿意呀 係我好大既推動力黎😚😚😚 📣至於價錢,因為做緊特別先會咁抵,要做盤既要快D有優惠搵SASA啦😚 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價) 高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱)💁會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁💁 🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺 🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧友誼人際🔻 🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥 出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~ 快d搵我解讀自己既命運啦🔮 . 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。) 🌹whatsApp: 852-6925 4511 #塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

Share 0 13
lovemagic.tarot's Instagram Photo - ……………………………….....................................
🔮塔羅占卜是顯示出現況,未來以及潛在挑戰,掌握當下局勢,得到明確方向指引及建議👁👁
透視對方內心深處想法及了解對方性格,
知彼知己脫離困境,塔羅可提問:如愛情發展,
有沒有第三者出現💓工作機遇發展,朋友相處,他/她對你的印象,💎創業或守業的生意經營潛在發展機會,學業考試及流年運勢等等!
塔羅牌並不是宿命占卜,透過轉變信念想法,
努力實踐經營,一切都是有可能!
…………………………………………………..................
如有興趣進行塔羅占卜或魔法儀式,請聯絡Whatsapp:6680 8271 Ali 
店舖地址:荃灣 荃立坊商場2樓 S63舖
(地鐵站A出口步行5分鐘)
本店評語:#lovemagic好評
…………………………………………………………….......
20171116

#塔羅 #塔羅牌 #塔羅占卜 #占卜 #愛情占卜 #占卜愛情 #占卜好評 #儀式好評 #準 #魔法油 #愛情 #魔法儀式 #戀愛 #人馬座 #白羊座 #獅子座 #星座命盤 #星盤 #荃灣區 #荃灣 #荃灣友 #面占 #遙距占卜 #電話占卜 #hkigers #hkigshop #歌詞 #分手 #復合

………………………………..................................... 🔮塔羅占卜是顯示出現況,未來以及潛在挑戰,掌握當下局勢,得到明確方向指引及建議👁👁 透視對方內心深處想法及了解對方性格, 知彼知己脫離困境,塔羅可提問:如愛情發展, 有沒有第三者出現💓工作機遇發展,朋友相處,他/她對你的印象,💎創業或守業的生意經營潛在發展機會,學業考試及流年運勢等等! 塔羅牌並不是宿命占卜,透過轉變信念想法, 努力實踐經營,一切都是有可能! ………………………………………………….................. 如有興趣進行塔羅占卜或魔法儀式,請聯絡Whatsapp:6680 8271 Ali 店舖地址:荃灣 荃立坊商場2樓 S63舖 (地鐵站A出口步行5分鐘) 本店評語: #lovemagic好評 ……………………………………………………………....... 20171116 #塔羅 #塔羅牌 #塔羅占卜 #占卜 #愛情占卜 #占卜愛情 #占卜好評 #儀式好評 #準 #魔法油 #愛情 #魔法儀式 #戀愛 #人馬座 #白羊座 #獅子座 #星座命盤 #星盤 #荃灣區 #荃灣 #荃灣友 #面占 #遙距占卜 #電話占卜 #hkigers #hkigshop #歌詞 #分手 #復合

Share 0 7
lovemagic.tarot's Instagram Photo - ……………………………….....................................
🔮塔羅占卜是顯示出現況,未來以及潛在挑戰,掌握當下局勢,得到明確方向指引及建議👁👁
透視對方內心深處想法及了解對方性格,
知彼知己脫離困境,塔羅可提問:如愛情發展,
有沒有第三者出現💓工作機遇發展,朋友相處,他/她對你的印象,💎創業或守業的生意經營潛在發展機會,學業考試及流年運勢等等!
塔羅牌並不是宿命占卜,透過轉變信念想法,
努力實踐經營,一切都是有可能!
…………………………………………………..................
如有興趣進行塔羅占卜或魔法儀式,請聯絡Whatsapp:6680 8271 Ali 
店舖地址:荃灣 荃立坊商場2樓 S63舖
(地鐵站A出口步行5分鐘)
本店評語:#lovemagic好評
…………………………………………………………….......
20171115

#塔羅 #塔羅牌 #塔羅占卜 #占卜 #愛情占卜 #占卜愛情 #占卜好評 #儀式好評 #準 #魔法油 #愛情 #魔法儀式 #戀愛 #人馬座 #白羊座 #獅子座 #星座命盤 #星盤 #荃灣區 #荃灣 #荃灣友 #面占 #遙距占卜 #電話占卜 #hkigers #hkigshop #歌詞 #分手 #復合

………………………………..................................... 🔮塔羅占卜是顯示出現況,未來以及潛在挑戰,掌握當下局勢,得到明確方向指引及建議👁👁 透視對方內心深處想法及了解對方性格, 知彼知己脫離困境,塔羅可提問:如愛情發展, 有沒有第三者出現💓工作機遇發展,朋友相處,他/她對你的印象,💎創業或守業的生意經營潛在發展機會,學業考試及流年運勢等等! 塔羅牌並不是宿命占卜,透過轉變信念想法, 努力實踐經營,一切都是有可能! ………………………………………………….................. 如有興趣進行塔羅占卜或魔法儀式,請聯絡Whatsapp:6680 8271 Ali 店舖地址:荃灣 荃立坊商場2樓 S63舖 (地鐵站A出口步行5分鐘) 本店評語: #lovemagic好評 ……………………………………………………………....... 20171115 #塔羅 #塔羅牌 #塔羅占卜 #占卜 #愛情占卜 #占卜愛情 #占卜好評 #儀式好評 #準 #魔法油 #愛情 #魔法儀式 #戀愛 #人馬座 #白羊座 #獅子座 #星座命盤 #星盤 #荃灣區 #荃灣 #荃灣友 #面占 #遙距占卜 #電話占卜 #hkigers #hkigshop #歌詞 #分手 #復合

Share 0 3
sasa00087's Instagram Photo - 🐩占星術➕推運好評🌺

SASA最中意收到你地既好評😚
合盤係SASA另一個好多客人會選擇既項目
只要有意中人,只需要有佢同你既生日
就可以了解到同佢既緣份同發展路向😚 -
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價)
高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱)
💁🏻💁🏻會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁🏻💁🏻
🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺
🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻
🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥
出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~
快d搵我解讀自己既命運啦🔮 .
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。)
🌹whatsApp: 852-6925 4511

#塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

🐩占星術➕推運好評🌺 SASA最中意收到你地既好評😚 合盤係SASA另一個好多客人會選擇既項目 只要有意中人,只需要有佢同你既生日 就可以了解到同佢既緣份同發展路向😚 - 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價) 高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱) 💁🏻💁🏻會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁🏻💁🏻 🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺 🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻 🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥 出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~ 快d搵我解讀自己既命運啦🔮 . 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。) 🌹whatsApp: 852-6925 4511 #塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

Share 0 13
sasa00087's Instagram Photo - 🐩占星術➕推運好評🌺

收到寶寶長長既好評~好開心呀💗

呢位寶寶雖然工作會有D辛苦
但到自己話事權多左就會好好多
而且事業能增加自己成就感,都唔錯嫁😚

其實唔係每個人既事業都可以令自己感到成就
呢個世界好多人都渾渾噩噩過左人生
所以其實我覺得呢個盤都唔錯嫁❤️
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價)
高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱)
💁🏻💁🏻會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁🏻💁🏻
🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺
🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻
🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥
出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~
快d搵我解讀自己既命運啦🔮 .
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。)
🌹whatsApp: 852-6925 4511

#塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

🐩占星術➕推運好評🌺 收到寶寶長長既好評~好開心呀💗 呢位寶寶雖然工作會有D辛苦 但到自己話事權多左就會好好多 而且事業能增加自己成就感,都唔錯嫁😚 其實唔係每個人既事業都可以令自己感到成就 呢個世界好多人都渾渾噩噩過左人生 所以其實我覺得呢個盤都唔錯嫁❤️ 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價) 高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱) 💁🏻💁🏻會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁🏻💁🏻 🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺 🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻 🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥 出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~ 快d搵我解讀自己既命運啦🔮 . 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。) 🌹whatsApp: 852-6925 4511 #塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

Share 0 12
lemonko_planet's Instagram Photo - Someone said that😝🙌🍻.....do you agree?

可以看看星盤, 你們交租金的方式如何哈哈😜。。。。。 #占星 #占卜 #算命 #塔羅 #人生 #生活 #工作 #租金 #星盤 #語錄 #金句 #astrology #fortunetelling #tarot #life #daily #rent #paid #chart #living #haha #give #cestlavie #hkig #quote #saying

Someone said that😝🙌🍻.....do you agree? 可以看看星盤, 你們交租金的方式如何哈哈😜。。。。。 #占星 #占卜 #算命 #塔羅 #人生 #生活 #工作 #租金 #星盤 #語錄 #金句 #astrology #fortunetelling #tarot #life #daily #rent #paid #chart #living #haha #give #cestlavie #hkig #quote #saying

Share 0 15
lemonko_planet's Instagram Photo - 每個人的命盤裡都有這顆受傷之星--凱龍( #chiron ), 只是位置不同, 星座不同, 涵義也不同。

不過, 它都代表了我們脆弱, 容易受傷害, 或被人視為異類的部分(出生時半人半馬的樣子, 被爸爸土星嫌棄😂; 又在路過時被人誤傷, 傷口永不癒合)。 所謂"久病成良醫", 凱龍卻也因受傷, 發展了出同理心, 擁有了治療他人的能力😝。。 我覺得凱龍和西西弗斯很像, 既然傷口永遠療癒無能, 那就帶著它好好活下去, 每天都去做日常的事, 做為他人療癒的事, 不求回報。

#astrology #fortuneteller #chart #heal #sympathy #fragile #hurt #horoscopes #sisyphus #alive #albertcamus #humanitarianism #arts #philosophy #saturn #占星 #星盤 #星座 #凱龍 #受傷 #治療 #同理心 #日常 #西西弗斯 #加繆 #文學 #哲學 #土星

每個人的命盤裡都有這顆受傷之星--凱龍( #chiron ), 只是位置不同, 星座不同, 涵義也不同。 不過, 它都代表了我們脆弱, 容易受傷害, 或被人視為異類的部分(出生時半人半馬的樣子, 被爸爸土星嫌棄😂; 又在路過時被人誤傷, 傷口永不癒合)。 所謂"久病成良醫", 凱龍卻也因受傷, 發展了出同理心, 擁有了治療他人的能力😝。。 我覺得凱龍和西西弗斯很像, 既然傷口永遠療癒無能, 那就帶著它好好活下去, 每天都去做日常的事, 做為他人療癒的事, 不求回報。 #astrology #fortuneteller #chart #heal #sympathy #fragile #hurt #horoscopes #sisyphus #alive #albertcamus #humanitarianism #arts #philosophy #saturn #占星 #星盤 #星座 #凱龍 #受傷 #治療 #同理心 #日常 #西西弗斯 #加繆 #文學 #哲學 #土星

Share 0 15
kamachannelling's Instagram Photo - 前世回溯的當下
.

每個靈魂都有屬於自己的圖書,圖書紀載了靈魂不同時間點的經歷——「前世」、「課題」、「業力」、「關係」⋯⋯當我們的靈魂準備好時,自然能夠開啓這些紀錄,而這個地方就叫做阿卡西靈魂圖書館。
.

在以往的諮詢中,一直都是先做星盤、人類圖,再做阿卡西,過程大約兩個小時。不過其實在半年前開始,我們就逐一與新預約的客人解釋,我們不能再以「一次過」 的形式去做阿卡西回溯。在第一次的見面諮詢服務中,我們只會做星盤和人類圖的解讀,在第二次或以後的諮詢後才會知道阿卡西回溯對你有什麼幫助。
.
阿卡西回溯的意義不在於那一個前世你經歷了什麼,而是那部分的前世回憶對你當下有什麼啓發,對你當下的影響是什麼。有些客人在阿卡西回溯之後,執著於「靈魂課題」而忘記「生活課題」,這是忘記當下的「離地」,我們無法回到前世做出改變,能夠作出徹底改變的從來只有「當下」。 所以我們相信在星盤和人類圖的解讀過後,對你出世的設定了解過後,或許阿卡西回溯並不是會增長你認知的資料,反過來,這圖書的資料會成為你「當下」的夢魘,甚至是「失衡」,而不是其原意的引領。
.

所有的問題都是出於失衡,自己就是問題本身。要真正離開一個輪迴,不是靠一個平安符或一個儀式,而是要找到最根本的問題,即是找出失衡的根源。而這個漫長的自我尋找過程,他人只能陪你走一段路,畢竟你的人生還是你自己要過的。 修行沒有必定的儀式模樣,當下才是靈魂要修的行。
.

希望有機會和大家對話,有什麼疑問就DM/telegram我吧 。

#阿卡西回溯 #阿卡西 #前世 #星盤 #出世圖 #人類圖 #諮詢服務 #星盤解讀 #十二星座 #人類圖解釋 #靈修 #占星 #占卜 #靈修占卜師 #靈魂課題 #生活課題 #活在當下 #尋找自我 #astrology #natalchart #humandesign #海浪 #海 #sea #1111 #guardianangel #soul #spiritual

前世回溯的當下 . 每個靈魂都有屬於自己的圖書,圖書紀載了靈魂不同時間點的經歷——「前世」、「課題」、「業力」、「關係」⋯⋯當我們的靈魂準備好時,自然能夠開啓這些紀錄,而這個地方就叫做阿卡西靈魂圖書館。 . 在以往的諮詢中,一直都是先做星盤、人類圖,再做阿卡西,過程大約兩個小時。不過其實在半年前開始,我們就逐一與新預約的客人解釋,我們不能再以「一次過」 的形式去做阿卡西回溯。在第一次的見面諮詢服務中,我們只會做星盤和人類圖的解讀,在第二次或以後的諮詢後才會知道阿卡西回溯對你有什麼幫助。 . 阿卡西回溯的意義不在於那一個前世你經歷了什麼,而是那部分的前世回憶對你當下有什麼啓發,對你當下的影響是什麼。有些客人在阿卡西回溯之後,執著於「靈魂課題」而忘記「生活課題」,這是忘記當下的「離地」,我們無法回到前世做出改變,能夠作出徹底改變的從來只有「當下」。 所以我們相信在星盤和人類圖的解讀過後,對你出世的設定了解過後,或許阿卡西回溯並不是會增長你認知的資料,反過來,這圖書的資料會成為你「當下」的夢魘,甚至是「失衡」,而不是其原意的引領。 . 所有的問題都是出於失衡,自己就是問題本身。要真正離開一個輪迴,不是靠一個平安符或一個儀式,而是要找到最根本的問題,即是找出失衡的根源。而這個漫長的自我尋找過程,他人只能陪你走一段路,畢竟你的人生還是你自己要過的。 修行沒有必定的儀式模樣,當下才是靈魂要修的行。 . 希望有機會和大家對話,有什麼疑問就DM/telegram我吧 。 #阿卡西回溯 #阿卡西 #前世 #星盤 #出世圖 #人類圖 #諮詢服務 #星盤解讀 #十二星座 #人類圖解釋 #靈修 #占星 #占卜 #靈修占卜師 #靈魂課題 #生活課題 #活在當下 #尋找自我 #astrology #natalchart #humandesign #海浪 #海 #sea #1111 #guardianangel #soul #spiritual

Share 0 15
sasa00087's Instagram Photo - 🌺占星術+高級推運+合盤好評🐿 -

呢位寶寶電話聽解讀個陣已經好興奮
不段話好中好神奇😚😚😚
解讀完即刻介紹埋佢呀哥睇😂😂
佢呀哥都搵埋我😀
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價)
高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱)
💁會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁
🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺
🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻
🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥
出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~
快d搵我解讀自己既命運啦🔮 .
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。)
🌹whatsApp: 852-6925 4511

#塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

🌺占星術+高級推運+合盤好評🐿 - 呢位寶寶電話聽解讀個陣已經好興奮 不段話好中好神奇😚😚😚 解讀完即刻介紹埋佢呀哥睇😂😂 佢呀哥都搵埋我😀 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價) 高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱) 💁會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁 🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺 🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻 🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥 出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~ 快d搵我解讀自己既命運啦🔮 . 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。) 🌹whatsApp: 852-6925 4511 #塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

Share 1 13
sasa00087's Instagram Photo - 🌺占星術+高級推運+合盤好評🐿 -

好開心收到兩大頁好評!
同呢位客人解既過程sasa好似見証住佢得到幸福咁😭
因為佢細個家運真係好差,好辛苦,但占星盤顯示,婚後會有極大改善!
客人反映返現實完全係咁😭
聽到你捱過既經歷,好開心你捱出成果啦❤️
到時你BB出世再搵SASA😘
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價)
高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱)
💁會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁
🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺
🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻
🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥
出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~
快d搵我解讀自己既命運啦🔮 .
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。)
🌹whatsApp: 852-6925 4511

#塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

🌺占星術+高級推運+合盤好評🐿 - 好開心收到兩大頁好評! 同呢位客人解既過程sasa好似見証住佢得到幸福咁😭 因為佢細個家運真係好差,好辛苦,但占星盤顯示,婚後會有極大改善! 客人反映返現實完全係咁😭 聽到你捱過既經歷,好開心你捱出成果啦❤️ 到時你BB出世再搵SASA😘 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價) 高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱) 💁會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁 🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺 🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻 🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥 出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~ 快d搵我解讀自己既命運啦🔮 . 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。) 🌹whatsApp: 852-6925 4511 #塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

Share 0 14
sasa00087's Instagram Photo - 🌺占星術+高級推運🐿 -

其實SASA大部份客人都係經朋友介紹😚
SASA已經就黎變左專做熟客生意😆😆
不過能夠得到你地介紹絕對係個認同呀!
所以SASA一定會做好每個客😘

好多寶寶做之前都擔心唔知問乜
但最後發現乜都唔洗問因為其實SASA已經講得好清楚
好開心個個都好滿意😆😆😆
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價)
高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱)
💁會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁
🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺
🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻
🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥
出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~
快d搵我解讀自己既命運啦🔮 .
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。)
🌹whatsApp: 852-6925 4511

#塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

🌺占星術+高級推運🐿 - 其實SASA大部份客人都係經朋友介紹😚 SASA已經就黎變左專做熟客生意😆😆 不過能夠得到你地介紹絕對係個認同呀! 所以SASA一定會做好每個客😘 好多寶寶做之前都擔心唔知問乜 但最後發現乜都唔洗問因為其實SASA已經講得好清楚 好開心個個都好滿意😆😆😆 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 呢家星盤解讀特價$330(💰原價$480💰滿額會加價) 高級推運特價$280(💰原價$680💰😱超強優惠😱) 💁會解讀哂成個命盤!包括下面所有內容💁 🔺 💌戀愛 🔸 🎎 婚姻🔸 💼事業 🔸📚學業 🔺 🔻 🤒健康 🔸 👪家庭 🔸💰財運 🔸👧🏻友誼人際🔻 🔥🔥🔥🔥包括個人性格詳盡解構分析🔥🔥🔥🔥 出面解一次最少都$600,但水準都唔一定好高~ 快d搵我解讀自己既命運啦🔮 . 🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶 想了解更多或者有任何疑問可以直接問SASA(。ì _ í。) 🌹whatsApp: 852-6925 4511 #塔羅 #占卜 #愛情 #水晶 #星座 #星盤 #占星 #魔法

Share 0 12
yumec4fe's Instagram Photo - ⠀
[塔羅冷知識🔮]
語命Cafe既占卜優惠一推出🚦
大家既反應都好熱烈呀😍
但係大家似乎對塔羅既認識都唔係好深🤔
塔羅牌🎴當然可以解答到大家既疑惑啦💭
而牌陣既選擇一樣好重要架‼️
今日就由我黎為大家介紹下啦😝
⠀
牌陣係指以牌既多少同埋位置去解釋事件📝
牌陣既牌數越多就越詳細🙆
以而家我地最常做既塔羅基本題型為例
塔羅師會先問大家想問既問題💭同埋大家既生日🎂
再透過6張牌去睇大家半年之內既變化📈
每一張牌就代表緊嗰一個🈷既情況
比起其他複雜既牌陣🤔大家即刻可以知道黎緊既情況
想知得更多⁉️
不如直接上黎問下我地既塔羅師啦👳🏻
⠀
提提大家‼️
而家上黎order一杯飲品➕$30
即可享有價值$70既塔羅基本題型占卜服務一次‼️
問完就可以知道半年內既運程走向架喇📈😆
拿拿聲帶埋親朋好友一齊上黎占占佢啦🙆🙆
⠀
#語命Cafe #星座 #塔羅 #星座占卜 #塔羅占卜 #塔羅占卜好評 #塔羅師 #星座命盤 #星盤 #星盤分析 #星盤咨詢 #星盤解讀 #星座配對 #超準 #超準占卜 #超準塔羅 #樓上cafe #樓上café #包場 #包場派對 #包場party #包場活動 #包場服務 #ps4 #唱k #reu #小聚 #組聚 #環境舒適

⠀ [塔羅冷知識🔮] 語命Cafe既占卜優惠一推出🚦 大家既反應都好熱烈呀😍 但係大家似乎對塔羅既認識都唔係好深🤔 塔羅牌🎴當然可以解答到大家既疑惑啦💭 而牌陣既選擇一樣好重要架‼️ 今日就由我黎為大家介紹下啦😝 ⠀ 牌陣係指以牌既多少同埋位置去解釋事件📝 牌陣既牌數越多就越詳細🙆 以而家我地最常做既塔羅基本題型為例 塔羅師會先問大家想問既問題💭同埋大家既生日🎂 再透過6張牌去睇大家半年之內既變化📈 每一張牌就代表緊嗰一個🈷既情況 比起其他複雜既牌陣🤔大家即刻可以知道黎緊既情況 想知得更多⁉️ 不如直接上黎問下我地既塔羅師啦👳🏻 ⠀ 提提大家‼️ 而家上黎order一杯飲品➕$30 即可享有價值$70既塔羅基本題型占卜服務一次‼️ 問完就可以知道半年內既運程走向架喇📈😆 拿拿聲帶埋親朋好友一齊上黎占占佢啦🙆🙆 ⠀ #語命Cafe #星座 #塔羅 #星座占卜 #塔羅占卜 #塔羅占卜好評 #塔羅師 #星座命盤 #星盤 #星盤分析 #星盤咨詢 #星盤解讀 #星座配對 #超準 #超準占卜 #超準塔羅 #樓上cafe #樓上café #包場 #包場派對 #包場party #包場活動 #包場服務 #ps4 #唱k #reu #小聚 #組聚 #環境舒適

Share 6 57
yumec4fe's Instagram Photo -
Share 6 57
yumec4fe's Instagram Photo -
Share 6 57
yumec4fe's Instagram Photo -
Share 6 57
Load More