PiclonePiclone

Best Instagram Web Viewer

Instagram Photos and Videos about bloomingchildtarot

Instagram Photos and Videos about bloomingchildtarot. Download, Comment, Like bloomingchildtarot Photos and Videos Shared by Various Users

blooming_child_tarot's Instagram Photo - When you desire nothing you free yourself and create the reality of your choice . By desiring nothing, you are attached to nothing, and so allow yourself to create the reality of your choice knowing that you are free to choose any experience you need. 
太多的欲望都會令人規範了自己去值得擁有更好,因為奇妙之處就是在你放鬆的時候,禮物就會來到。 ●
●

Be a child, be yourself .
🌞Tarot reading
💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins)
♡Inbox me ♡
●
●
●
●
。
。
。
。

#tarotcards #tarot #crystal #gemstone #stone #natural #菁苔 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #sea #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#cozy #占卜 #angelcardreadings #travel #daily #green #clean #愛情占卜 #earth

When you desire nothing you free yourself and create the reality of your choice . By desiring nothing, you are attached to nothing, and so allow yourself to create the reality of your choice knowing that you are free to choose any experience you need. 太多的欲望都會令人規範了自己去值得擁有更好,因為奇妙之處就是在你放鬆的時候,禮物就會來到。 ● ● Be a child, be yourself . 🌞Tarot reading 💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins) ♡Inbox me ♡ ● ● ● ● 。 。 。 。 #tarotcards #tarot #crystal #gemstone #stone #natural #菁苔 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #sea #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#cozy #占卜 #angelcardreadings #travel #daily #green #clean #愛情占卜 #earth

Share 0 0

Sponsored Ads

blooming_child_tarot's Instagram Photo - 星期天做了些什麼呢?放空最好。 
大掃除 ●
●

Be a child, be yourself .
🌞Tarot reading
💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins)
♡Inbox me ♡
●
●
●
●
。
。
。
。

#tarotcards #tarot #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #sea #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#cozy #angelcardreadings #travel #daily #島 #green #clean #愛情占卜 #earth

星期天做了些什麼呢?放空最好。 大掃除 ● ● Be a child, be yourself . 🌞Tarot reading 💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins) ♡Inbox me ♡ ● ● ● ● 。 。 。 。 #tarotcards #tarot #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #sea #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#cozy #angelcardreadings #travel #daily #島 #green #clean #愛情占卜 #earth

Share 0 0

Sponsored Ads

blooming_child_tarot's Instagram Photo - 天使看到你的靈魂渴望遼闊的自由
這個欄杆圍著你對嗎?
但其實你是可以輕鬆走過的。
要用一個新方式給自己自由。

這個自由可能是思想上,行動上,你一直都想做,一直都有個想法,但因為各種理由阻礙了你沒有走出自己的框。你依然是一個有責任的人,放開給自己的束縛可以做得更多。但大前題是你要學會獨立的面對。你的阻礙是什麼? ●
●

Be a child, be yourself .
🌞Tarot reading
💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins)
♡Inbox me ♡
●
●
●
●
。
。
。
。

#tarotcards #tarot #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#奧修 #占卜 #angelcardreadings #travel #daily #unicorn #愛情占卜 #floral

天使看到你的靈魂渴望遼闊的自由 這個欄杆圍著你對嗎? 但其實你是可以輕鬆走過的。 要用一個新方式給自己自由。 這個自由可能是思想上,行動上,你一直都想做,一直都有個想法,但因為各種理由阻礙了你沒有走出自己的框。你依然是一個有責任的人,放開給自己的束縛可以做得更多。但大前題是你要學會獨立的面對。你的阻礙是什麼? ● ● Be a child, be yourself . 🌞Tarot reading 💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins) ♡Inbox me ♡ ● ● ● ● 。 。 。 。 #tarotcards #tarot #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#奧修 #占卜 #angelcardreadings #travel #daily #unicorn #愛情占卜 #floral

Share 0 0

Sponsored Ads

blooming_child_tarot's Instagram Photo - 不怕失敗的,懷著不怕輸的勇氣呼吸著。然後發覺自己的敵人就是你的頭腦,最傻的人多數是給自己擊倒。

可能你對自己很懷疑,很迷惘,但不用害怕的,跟自己說這是你的作戰姿態,給自己一點時間吸收養份然後在不知不覺間慢慢成長。
我會明白你很心急想得到答案,我也是,但請想著最好的快來了! ●
●
●

Be a child, be yourself .
🌞Tarot reading
💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins)
♡Inbox me ♡
●
●
●
●
。
。
。
。

#tarotcards #tarot #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #sea #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#cozy #angelcardreadings #travel #daily #島 #green #clean #愛情占卜 #earth #仙人掌 #plants

不怕失敗的,懷著不怕輸的勇氣呼吸著。然後發覺自己的敵人就是你的頭腦,最傻的人多數是給自己擊倒。 可能你對自己很懷疑,很迷惘,但不用害怕的,跟自己說這是你的作戰姿態,給自己一點時間吸收養份然後在不知不覺間慢慢成長。 我會明白你很心急想得到答案,我也是,但請想著最好的快來了! ● ● ● Be a child, be yourself . 🌞Tarot reading 💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins) ♡Inbox me ♡ ● ● ● ● 。 。 。 。 #tarotcards #tarot #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #sea #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#cozy #angelcardreadings #travel #daily #島 #green #clean #愛情占卜 #earth #仙人掌 #plants

Share 0 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - 沒想過開這個帳號會是怎樣,
每天都會遇著不同的人,
感謝出現過的每一位,
各自都有他們的故事,苦惱,
我可以做的就是給你一個指引,清晰事情發展,在旁邊幫你一把。
然後你再作出自己的選擇。最後都是靠自己,對的,別人改變不了,只能改變自己。

謝謝這個彼此的日常😊 ●
●
●
●

Be a child, be yourself .
🌞Tarot reading
💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins)
♡Inbox me ♡
●
●
●
●
。
。
。
。

#tarotcards #tarot #水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#cozy #愛情占卜 #占卜 #angelcardreadings #daily #spiritual

沒想過開這個帳號會是怎樣, 每天都會遇著不同的人, 感謝出現過的每一位, 各自都有他們的故事,苦惱, 我可以做的就是給你一個指引,清晰事情發展,在旁邊幫你一把。 然後你再作出自己的選擇。最後都是靠自己,對的,別人改變不了,只能改變自己。 謝謝這個彼此的日常😊 ● ● ● ● Be a child, be yourself . 🌞Tarot reading 💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins) ♡Inbox me ♡ ● ● ● ● 。 。 。 。 #tarotcards #tarot #水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#cozy #愛情占卜 #占卜 #angelcardreadings #daily #spiritual

Share 1 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - Clean your mind ●
●
●
●

Be a child, be yourself .
🌞Tarot reading
💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins)
♡Inbox me ♡
●
●
●
●
。
。
。
。

#tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #sea #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#cozy #angelcardreadings #travel #daily #島 #green #clean #愛情占卜 #earth #東龍島

Clean your mind ● ● ● ● Be a child, be yourself . 🌞Tarot reading 💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins) ♡Inbox me ♡ ● ● ● ● 。 。 。 。 #tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #sea #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#cozy #angelcardreadings #travel #daily #島 #green #clean #愛情占卜 #earth #東龍島

Share 1 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - Wishing you all a cozy and enjoy the holiday 🌱 ●
●
●
●

Be a child, be yourself .
🌞Tarot reading
💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins)
♡Inbox me ♡
●
●
●
●
。
。
。
。

#tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#cozy #angelcardreadings #travel #daily #屯門 #spiritual

Wishing you all a cozy and enjoy the holiday 🌱 ● ● ● ● Be a child, be yourself . 🌞Tarot reading 💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins) ♡Inbox me ♡ ● ● ● ● 。 。 。 。 #tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#cozy #angelcardreadings #travel #daily #屯門 #spiritual

Share 0 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - ●
●
●
●

Be a child, be yourself .
🌞Tarot reading
💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins)
♡Inbox me ♡
●
●
●
●
#tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings #travel #daily

● ● ● ● Be a child, be yourself . 🌞Tarot reading 💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins) ♡Inbox me ♡ ● ● ● ● #tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings #travel #daily

Share 0 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - 請相信你內心的感覺,去感受當下愛的感覺,不要被那些壞頭腦去作怪然後阻擋了你真實的感覺,影響這個美好的關係。

If you have a shell around your heart, how is love get in ? The shell may be your minds, your painful experiences. Please let it go !!Don't keep it !! ●
●
●
●

Be a child, be yourself .
🌞Tarot reading
💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins)
♡Inbox me ♡
●
●
●
●
。
。
。
。

#tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings #travel #daily

請相信你內心的感覺,去感受當下愛的感覺,不要被那些壞頭腦去作怪然後阻擋了你真實的感覺,影響這個美好的關係。 If you have a shell around your heart, how is love get in ? The shell may be your minds, your painful experiences. Please let it go !!Don't keep it !! ● ● ● ● Be a child, be yourself . 🌞Tarot reading 💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins) ♡Inbox me ♡ ● ● ● ● 。 。 。 。 #tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings #travel #daily

Share 0 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - 每個人都有佢自己get energy 既方法,你的方法又是什麼呢?
今天陽光很好,去放鬆心情感受當下 😊
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Be a child, be yourself .
🌞塔羅服務
💌接受任何Tarot ready booking/ 
歡迎Direct /一個session 約30分鐘
♡欲知價錢,歡迎inbox
●
●
●
●

Travel everywhere to attract more great energy 🌞🍑 #tarotcards #tarot #seoul #crystal #gemstone #stone #natural #占卜 #塔羅牌 #universe #旅行 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #angelcardreadings #travel #daily #coffee #landscape #exhibition

每個人都有佢自己get energy 既方法,你的方法又是什麼呢? 今天陽光很好,去放鬆心情感受當下 😊 . . . . . . . . . . Be a child, be yourself . 🌞塔羅服務 💌接受任何Tarot ready booking/ 歡迎Direct /一個session 約30分鐘 ♡欲知價錢,歡迎inbox ● ● ● ● Travel everywhere to attract more great energy 🌞🍑 #tarotcards #tarot #seoul #crystal #gemstone #stone #natural #占卜 #塔羅牌 #universe #旅行 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #angelcardreadings #travel #daily #coffee #landscape #exhibition

Share 0 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - 這是一種祝福。
Different way for blessing 😊 ○
○
○
○
○
Be a child, be yourself .
🌞塔羅服務
💌接受任何Tarot ready booking/ 
歡迎Direct /一個session 約30分鐘
♡欲知價錢,歡迎inbox
●
●
●
●
#tarotcards #tarot #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #占卜 #塔羅牌 #universe #旅行 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings #travel #daily #landscape

這是一種祝福。 Different way for blessing 😊 ○ ○ ○ ○ ○ Be a child, be yourself . 🌞塔羅服務 💌接受任何Tarot ready booking/ 歡迎Direct /一個session 約30分鐘 ♡欲知價錢,歡迎inbox ● ● ● ● #tarotcards #tarot #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #占卜 #塔羅牌 #universe #旅行 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings #travel #daily #landscape

Share 1 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - 男性跟女性的角度都是不一樣,可以說是一體兩面。與其浪費時間在爭吵,磨合的問題上,不如嘗試去靜心的了解彼此。

嘗試站在對方的立場去看,女人試著用男性的觀點看,然而男人也試著從女性的經驗感覺去領會。

這樣加上來便有4隻眼,4隻耳。就是全方位的感觀視覺。

但這個一定要靜心。
靜心才能感覺到大家的觀點,沒有批評,沒帶社會上的標準去看,放下頭腦去看。 即使不是伴侶,自身去看事情也不要用太多頭腦,這樣會很累,應該去靜心觀看著,這是我們習慣這種方式去看事情,還是你真心認為?是社會網絡上影響你的思想嗎?你知道自己為何會有這種想法嗎? 
大概就是要靜心的觀照自己的內在,自己的頭腦。。你慢慢會找到一個出口,也看到社會上的框框。

靜心讓愛呈現新的色彩,新的生活元素,去洞悉你平時沒看到的事情。此時你對生活,愛情有真正的了解,衝突,緊張自然的消失了。
●
●
●
●

Be a child, be yourself .
🌞Tarot reading
💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins)
♡Inbox me ♡
●
●
●
●
#tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings #travel #daily

男性跟女性的角度都是不一樣,可以說是一體兩面。與其浪費時間在爭吵,磨合的問題上,不如嘗試去靜心的了解彼此。 嘗試站在對方的立場去看,女人試著用男性的觀點看,然而男人也試著從女性的經驗感覺去領會。 這樣加上來便有4隻眼,4隻耳。就是全方位的感觀視覺。 但這個一定要靜心。 靜心才能感覺到大家的觀點,沒有批評,沒帶社會上的標準去看,放下頭腦去看。 即使不是伴侶,自身去看事情也不要用太多頭腦,這樣會很累,應該去靜心觀看著,這是我們習慣這種方式去看事情,還是你真心認為?是社會網絡上影響你的思想嗎?你知道自己為何會有這種想法嗎? 大概就是要靜心的觀照自己的內在,自己的頭腦。。你慢慢會找到一個出口,也看到社會上的框框。 靜心讓愛呈現新的色彩,新的生活元素,去洞悉你平時沒看到的事情。此時你對生活,愛情有真正的了解,衝突,緊張自然的消失了。 ● ● ● ● Be a child, be yourself . 🌞Tarot reading 💌Accept Tarot reading booking/ ♡Direct /One session (30~45mins) ♡Inbox me ♡ ● ● ● ● #tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings #travel #daily

Share 0 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - 差了電又重回軌道啊
偷些時間給自己放空,
問題天天都多,
學習怎樣好好的應對。 ♡
○
○
○
○
○
Be a child, be yourself .
🌞塔羅服務
💌接受任何Tarot ready booking/ 
歡迎Direct /一個session 約30分鐘
♡欲知價錢,歡迎inbox
●
●
●
●
#tarotcards #tarot #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #占卜 #塔羅牌 #universe #旅行 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings #travel #daily #newzealand #landscape

差了電又重回軌道啊 偷些時間給自己放空, 問題天天都多, 學習怎樣好好的應對。 ♡ ○ ○ ○ ○ ○ Be a child, be yourself . 🌞塔羅服務 💌接受任何Tarot ready booking/ 歡迎Direct /一個session 約30分鐘 ♡欲知價錢,歡迎inbox ● ● ● ● #tarotcards #tarot #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #占卜 #塔羅牌 #universe #旅行 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings #travel #daily #newzealand #landscape

Share 0 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - Connect to nature 
Enjoy your holiday♡
○
○
○
○
○
Be a child, be yourself .
🌞塔羅服務
💌接受任何Tarot ready booking/ 
歡迎Direct /一個session 約30分鐘
♡欲知價錢,歡迎inbox
●
●
●
●
#tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #情人節 #情人節占卜 #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings #travel #daily

Connect to nature Enjoy your holiday♡ ○ ○ ○ ○ ○ Be a child, be yourself . 🌞塔羅服務 💌接受任何Tarot ready booking/ 歡迎Direct /一個session 約30分鐘 ♡欲知價錢,歡迎inbox ● ● ● ● #tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #情人節 #情人節占卜 #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings #travel #daily

Share 1 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - 很久沒有post對話了,相信我遇到的每一位客人和我互相都有著一種吸引力。今天想紀錄這個緣份。

不同階段都會遇到混亂,或者想有一個指引去看清當下的情況,只要清楚一個方向之後,就有勇氣繼續去move on。我相信你可以的。☺💜
♡
♡
Be a child, be yourself .
🌞塔羅服務
💌接受任何Tarot ready booking/ 
歡迎Direct /一個session 約30分鐘
♡欲知價錢,歡迎inbox
○
○
○

#tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #情人節 #情人節占卜 #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings

很久沒有post對話了,相信我遇到的每一位客人和我互相都有著一種吸引力。今天想紀錄這個緣份。 不同階段都會遇到混亂,或者想有一個指引去看清當下的情況,只要清楚一個方向之後,就有勇氣繼續去move on。我相信你可以的。☺💜 ♡ ♡ Be a child, be yourself . 🌞塔羅服務 💌接受任何Tarot ready booking/ 歡迎Direct /一個session 約30分鐘 ♡欲知價錢,歡迎inbox ○ ○ ○ #tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #情人節 #情人節占卜 #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings

Share 0 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - 想知道佢對你有冇意思,行唔行動好?當你朋友 or 情人only ?這類問題可以幫你解。💖 情人節Special Price ♡
♡
🌈Who want Romance/ Tarot reading? 💌💌Direct me 🌈想得到天使/ 塔羅建議,可以就個別事件,狀況幫你抽牌,解讀。💖
♡
♡

#tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #universe #心靈治療 #指引 #塔羅牌 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #thelovers #love #loveromance #angelcardreadings

想知道佢對你有冇意思,行唔行動好?當你朋友 or 情人only ?這類問題可以幫你解。💖 情人節Special Price ♡ ♡ 🌈Who want Romance/ Tarot reading? 💌💌Direct me 🌈想得到天使/ 塔羅建議,可以就個別事件,狀況幫你抽牌,解讀。💖 ♡ ♡ #tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #universe #心靈治療 #指引 #塔羅牌 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #thelovers #love #loveromance #angelcardreadings

Share 0 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - 明天就係情人節,有朋友襯住呢個期間去Speed dating, 認識到一位男士,所以就幫佢抽了一張天使卡看看有什麼提示。💜 表達你的愛,勇往直前啦!
要是有對象不妨去跟那個他/她 約會,或者表達你既愛,無論係出街,send message, 或者送些小禮物都可以啊!

其實當你比出左幾多既愛,你自然就會感受到幾多愛,而這種愛都會超出比你預期,但最緊要係你要開放自己的心,那個人先會比你吸引過來啊!

The more you give love, the more you experience it. Make sure that you also open to receiveing and attracting the love will come to you. ♡
♡
🌈Who want Romance/ Tarot reading? 💌💌Direct me 🌈想得到天使建議,可以就個別事件,狀況幫你抽牌,解讀。💖 塔羅占卜direct me ♡
♡
♡

#tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #情人節 #情人節占卜 #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings

明天就係情人節,有朋友襯住呢個期間去Speed dating, 認識到一位男士,所以就幫佢抽了一張天使卡看看有什麼提示。💜 表達你的愛,勇往直前啦! 要是有對象不妨去跟那個他/她 約會,或者表達你既愛,無論係出街,send message, 或者送些小禮物都可以啊! 其實當你比出左幾多既愛,你自然就會感受到幾多愛,而這種愛都會超出比你預期,但最緊要係你要開放自己的心,那個人先會比你吸引過來啊! The more you give love, the more you experience it. Make sure that you also open to receiveing and attracting the love will come to you. ♡ ♡ 🌈Who want Romance/ Tarot reading? 💌💌Direct me 🌈想得到天使建議,可以就個別事件,狀況幫你抽牌,解讀。💖 塔羅占卜direct me ♡ ♡ ♡ #tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #情人節 #情人節占卜 #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings

Share 0 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - 🌞在任何關係,朋友,情人都需要內心的溝通。
向對方展露內心深處的自己,你們的溝通連結會慢慢加深。 🌞天使會引導你透過揭露自己真實的感受、內心深處,創造你與伴侶的親密關係。 ♡
♡
♡
🌈Who want Romance reading? 💌💌Direct me 🌈想得到天使建議,可以就個別事件,狀況幫你抽牌,解讀。💖
♡
♡

#tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #正念 #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings

🌞在任何關係,朋友,情人都需要內心的溝通。 向對方展露內心深處的自己,你們的溝通連結會慢慢加深。 🌞天使會引導你透過揭露自己真實的感受、內心深處,創造你與伴侶的親密關係。 ♡ ♡ ♡ 🌈Who want Romance reading? 💌💌Direct me 🌈想得到天使建議,可以就個別事件,狀況幫你抽牌,解讀。💖 ♡ ♡ #tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #正念 #universe #心靈治療 #指引 #tarotreading #nature #塔羅解讀 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #天使卡 #天使卡占卜#天使卡解讀 #angelcardreadings

Share 1 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - 天空那樣大,很美啊~
有時間不忙抽空看看這個世界。😊💜
♡
♡
♡
♡
占卜 #天使卡 #占卜
#塔羅 #tarotcards #tarot #love #natural #universe #心靈治療 #floral #tarotreading #nature #靈氣 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #ohso #奧修塔羅 #奧修禪卡 #angelcard #invisiblethings #deep

天空那樣大,很美啊~ 有時間不忙抽空看看這個世界。😊💜 ♡ ♡ ♡ ♡ 占卜 #天使卡 #占卜 #塔羅 #tarotcards #tarot #love #natural #universe #心靈治療 #floral #tarotreading #nature #靈氣 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #ohso #奧修塔羅 #奧修禪卡 #angelcard #invisiblethings #deep

Share 0 0
blooming_child_tarot's Instagram Photo - Today 's angel 
所有的答案都來自你真正的內心,你內心想著什麼?當你決定了就會有奇妙變化。 💕

找一個獨處的時間,認真地想一想。將所有想法寫下來,再排一個次序吧!🌈 The answer comes from inside of you. You must decide what you want before magic change.
Just ask yourself what you want ! Beautiful picture in front of you !! Always keep the mind postive and release the fear. 🌈 .......................... 如果你想為你自己抽天使指引,
可以inbox me 查詢. 
繼續歡迎塔羅解讀。
。
。
。
。
。
。
#tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #正念 #universe #angelcards #指引 #tarotreading #nature #天使卡 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #angelcardreadings

Today 's angel 所有的答案都來自你真正的內心,你內心想著什麼?當你決定了就會有奇妙變化。 💕 找一個獨處的時間,認真地想一想。將所有想法寫下來,再排一個次序吧!🌈 The answer comes from inside of you. You must decide what you want before magic change. Just ask yourself what you want ! Beautiful picture in front of you !! Always keep the mind postive and release the fear. 🌈 .......................... 如果你想為你自己抽天使指引, 可以inbox me 查詢. 繼續歡迎塔羅解讀。 。 。 。 。 。 。 #tarotcards #tarot #水晶 #能量水晶 #crystal #gemstone #stone #natural #正念 #universe #angelcards #指引 #tarotreading #nature #天使卡 #bloomingchildtarot #直覺塔羅 #塔羅占卜 #angelcardreadings

Share 1 0
Load More