PiclonePiclone

Best Instagram Web Viewer

Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

👈👈👈دختر باید نقاش باشد که لحظای زندگی اش را خودش طراحی کند👉👉👉 👀👏👏💪افتخار میکنم که نقاشم 👑👑👑

Instagram Photos and Videos of fatemhe_313. Download, Comment, Like Photos and Videos Shared by fatemhe_313 Instagram Account

Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - #خدایا :دراینجا تنها میخواهم باتو صحبتی کنم
 هرچه نگفته میدانی
 مگر نه اینکه تو از رگ گردن به ما نزدیک تری ؛
خدایا خسته ام برای حرف مردم زندگی کردن ؛
برای اینکه مردم چه می گویند؛
برای اینکه مردم برداشتشان چیست و چه پشت سر من میگویند؛
خسته ام از ادم هایی که باید به خاطر آن ها اسیر عقایدشان باشم ؛
اما نه.........
یه لحظه صبر کن🙅
خدایا تو به من ازادی داده ای و عقل
پس خود انتخاب میکنم و حرف هارا کنار میگذارم 💪
ادم ها کیستن؟!
من بعداز تو تنها نظر انسان ها برایم مهم است نه ادما ها میدانی خدا ادم ها زیاد حرف میزنند
(نوشته های خودم )
#FATIMA🌱

#خدایا:دراینجا تنها میخواهم باتو صحبتی کنم هرچه نگفته میدانی مگر نه اینکه تو از رگ گردن به ما نزدیک تری ؛ خدایا خسته ام برای حرف مردم زندگی کردن ؛ برای اینکه مردم چه می گویند؛ برای اینکه مردم برداشتشان چیست و چه پشت سر من میگویند؛ خسته ام از ادم هایی که باید به خاطر آن ها اسیر عقایدشان باشم ؛ اما نه......... یه لحظه صبر کن🙅 خدایا تو به من ازادی داده ای و عقل پس خود انتخاب میکنم و حرف هارا کنار میگذارم 💪 ادم ها کیستن؟! من بعداز تو تنها نظر انسان ها برایم مهم است نه ادما ها میدانی خدا ادم ها زیاد حرف میزنند (نوشته های خودم ) #fatima🌱

Share 6 0

Sponsored Ads

Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - من از نسل آدمهایی هستم که میگویند ماندن به پای یک نفر را بلد نیستند...
از نسلِ کسانی که تعویض یاد گرفته اند نه تعمیر...
از نسلِ کسانی که تا چشمشان به یکی بهتر می افتد قول هایشان را زیر پا له میکنند و حرف هایشان را میدهند به دست باد...
من از نسل جا زدنم نه ماندن...
ولی ؛
از کودکی دیدم ساختن های مادرم را،
دیدم دوباره بند زدن چیزهای شکسته را به دستان پدرم...
دیدم اشک های مادرم به وقت مریضی پدر
و دیدم که پدر خسته از کار روز تولد مادرم را فراموش نکرده...
من از نسلی هستم که میگویند عادت به ماندن نداریم،
اصلا انگار وفاداری را یادمان ندادند،
ولی من ماند را بلدم...
مثل ماندن ِ مادرم پای بدی های پدرم،پای بدخلقی هایش،
مثل ماندن مادرم وقتی طلب کارها محکم به در میزدند...
من خوب بودن را بلدم،
مثل پدرم وقتی مادرم بنای اخم میگذاشت و لب های او بود که به قربان صدقه باز میشد...
مثل پدرم که اشک های مادرم را دانه دانه به دستهایش پاک میکرد و جایش بوسه میکاشت...
ما نسلِ امروز هر چقدر هم بد باشیم،
هر چقدر هم بی وفا،
بچه های همان پدر و مادریم،اندازه سر سوزن به آنها شبیه هستیم،
اندازه سر سوزن ماندن را یاد گرفتیم از آنها...
#فاطمه_جوادی 
#FATIMA🌱

من از نسل آدمهایی هستم که میگویند ماندن به پای یک نفر را بلد نیستند... از نسلِ کسانی که تعویض یاد گرفته اند نه تعمیر... از نسلِ کسانی که تا چشمشان به یکی بهتر می افتد قول هایشان را زیر پا له میکنند و حرف هایشان را میدهند به دست باد... من از نسل جا زدنم نه ماندن... ولی ؛ از کودکی دیدم ساختن های مادرم را، دیدم دوباره بند زدن چیزهای شکسته را به دستان پدرم... دیدم اشک های مادرم به وقت مریضی پدر و دیدم که پدر خسته از کار روز تولد مادرم را فراموش نکرده... من از نسلی هستم که میگویند عادت به ماندن نداریم، اصلا انگار وفاداری را یادمان ندادند، ولی من ماند را بلدم... مثل ماندن ِ مادرم پای بدی های پدرم،پای بدخلقی هایش، مثل ماندن مادرم وقتی طلب کارها محکم به در میزدند... من خوب بودن را بلدم، مثل پدرم وقتی مادرم بنای اخم میگذاشت و لب های او بود که به قربان صدقه باز میشد... مثل پدرم که اشک های مادرم را دانه دانه به دستهایش پاک میکرد و جایش بوسه میکاشت... ما نسلِ امروز هر چقدر هم بد باشیم، هر چقدر هم بی وفا، بچه های همان پدر و مادریم،اندازه سر سوزن به آنها شبیه هستیم، اندازه سر سوزن ماندن را یاد گرفتیم از آنها... #فاطمه_جوادی #fatima🌱

Share 19 0

Sponsored Ads

Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - روزی های سفید :
دختری زیبا 
هرروز جلوی آینه 
گیسوانش را شانه میزند 
لبخندی به لب دارد و دست هایش را از هم باز می کند و میچرخد و میچرخد و میچرخد 
قهقهه سر میدهد 
کافیست....
روز های سیاه :
بی اعتماد شده بود 
جلوی آینه پیرزنی پژمرده 
دست لابه لای زلف کم پشتش مي کشید
چشمانش آن برق عجیب را نداشت 
پیر شده بود 
مرده بود ...
ولی گویی زیادی خوب مانده بود
کسی مرگش را باور نمی کرد
دفنش نمی کردند 
چند روز بیشتر نگذشت که دفنش هم کردند 
خودکشی نکرده بود نه ....
او تنها زیادی فهمیده بود
#فاطمه_سادات_حجت_پور 
#FATIMA🌱

روزی های سفید : دختری زیبا هرروز جلوی آینه گیسوانش را شانه میزند لبخندی به لب دارد و دست هایش را از هم باز می کند و میچرخد و میچرخد و میچرخد قهقهه سر میدهد کافیست.... روز های سیاه : بی اعتماد شده بود جلوی آینه پیرزنی پژمرده دست لابه لای زلف کم پشتش مي کشید چشمانش آن برق عجیب را نداشت پیر شده بود مرده بود ... ولی گویی زیادی خوب مانده بود کسی مرگش را باور نمی کرد دفنش نمی کردند چند روز بیشتر نگذشت که دفنش هم کردند خودکشی نکرده بود نه .... او تنها زیادی فهمیده بود #فاطمه_سادات_حجت_پور #fatima🌱

Share 6 0

Sponsored Ads

Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - توی این دنیایی که همه موها بلند شده و بلوند،
داشتن این فر فری های کوتاه و قهوه ای عجیب میچسبد...
توی کافه ها که همه لته و اسپرسو سفارش میدهند،
خوردن چای با عطر هل عجیب میچسبد...
توی روزگاری که ته همه ی دوست داشتن ها به ماه هم نمیرسد،
سالها عاشقانه ماندن به پای کسی عجیب میچسبد...
توی زمانه ای که همه چهره ها شبیه به هم و رنگ چشم ها مثل هم شده،
داشتن دماغی با یک قوز کوچک و چشمانِ قهوه ای معمولی عجیب میچسبد...
توی روزهایی که دختران ساعت ها زیر دست آرایشگر مینشینند و وقت پسران توی باشگاه ها میگذرد،
وقت گذراندن توی کافه کتاب ها و ساعت ها وقت برای عکاسی عجیب میچسبد...
توی دوره ای که ملاک خوب و بد بودن آدم ها شده چهره و تیپ و قد و پول توی جیبشان،
معمولی بودن و مورد پسند همه نبودن عجیب میچسبد...
#فاطمه_جوادی 
#FATIMA🌱

توی این دنیایی که همه موها بلند شده و بلوند، داشتن این فر فری های کوتاه و قهوه ای عجیب میچسبد... توی کافه ها که همه لته و اسپرسو سفارش میدهند، خوردن چای با عطر هل عجیب میچسبد... توی روزگاری که ته همه ی دوست داشتن ها به ماه هم نمیرسد، سالها عاشقانه ماندن به پای کسی عجیب میچسبد... توی زمانه ای که همه چهره ها شبیه به هم و رنگ چشم ها مثل هم شده، داشتن دماغی با یک قوز کوچک و چشمانِ قهوه ای معمولی عجیب میچسبد... توی روزهایی که دختران ساعت ها زیر دست آرایشگر مینشینند و وقت پسران توی باشگاه ها میگذرد، وقت گذراندن توی کافه کتاب ها و ساعت ها وقت برای عکاسی عجیب میچسبد... توی دوره ای که ملاک خوب و بد بودن آدم ها شده چهره و تیپ و قد و پول توی جیبشان، معمولی بودن و مورد پسند همه نبودن عجیب میچسبد... #فاطمه_جوادی #fatima🌱

Share 12 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - من و این همه #خوشبختی محاااااااله
محااااله😂😂😂😂#FATIMA🌱

من و این همه #خوشبختیمحاااااااله محااااله😂😂😂😂 #fatima🌱

Share 16 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - @ensanamarezust 🌹
زمانیکه بخواهید وصیت نامه بنویسید متوجه خواهید شد
تنها کسی که سهمی از داراییتان ندارد خودتان هستید
پس تا زنده هستید...
نسبت به خود سخاوت داشته باشید
- تولستوی -
@ensanamarezust 🌹
#FATIMA🌱

@ensanamarezust 🌹 زمانیکه بخواهید وصیت نامه بنویسید متوجه خواهید شد تنها کسی که سهمی از داراییتان ندارد خودتان هستید پس تا زنده هستید... نسبت به خود سخاوت داشته باشید - تولستوی - @ensanamarezust 🌹 #fatima🌱

Share 3 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - انسانهای ناپخته
همیشه میخواهند
که در مشاجرات پیروز شوند...
حتی اگر به قیمت
از دست دادن "رابطه" باشد... اما انسانهای عاقل
درک میکنند که گاهی
بهتر است در مشاجره ای ببازند،
تا در رابطه ای که
برایشان با ارزش تر است
"پیروز" شوند... #FATIMA🌱

انسانهای ناپخته همیشه میخواهند که در مشاجرات پیروز شوند... حتی اگر به قیمت از دست دادن "رابطه" باشد... اما انسانهای عاقل درک میکنند که گاهی بهتر است در مشاجره ای ببازند، تا در رابطه ای که برایشان با ارزش تر است "پیروز" شوند... #fatima🌱

Share 8 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - متناسب با سلیقه شما در رنگ های مختلف
پ.ن:ادامه پست های قبل
جهت سفارش با این ایدی ارتباط برقرار کنید @zipore021

متناسب با سلیقه شما در رنگ های مختلف پ.ن:ادامه پست های قبل جهت سفارش با این ایدی ارتباط برقرار کنید @zipore021

Share 0 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - گل سر های زیبا 
کار دست 
جهت سفارش به ایدی زیر مراجعه کنید
@zipore021

گل سر های زیبا کار دست جهت سفارش به ایدی زیر مراجعه کنید @zipore021

Share 3 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - گل سر های چرمی اصل 
کار دست 
بسیا زیبا برای سفارش به ایدی زیر مراجعه کنید فروشنده ایشون هستن من کاره ای نیستم لطفا دایرکت سوال نپرسین@zipore021

گل سر های چرمی اصل کار دست بسیا زیبا برای سفارش به ایدی زیر مراجعه کنید فروشنده ایشون هستن من کاره ای نیستم لطفا دایرکت سوال نپرسین@zipore021

Share 1 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - #اهنگی که #زندگی منه #ارامش منه » متن آهنگ:

Dualar eder insan, Mutlu bir ömür için

انسان برای داشتن یک زندگی شاد دعا می‌کند

Sen varsan her yer huzur, Huzurla yanar içim

وقتی که تو هستی همه جا آرامش هست و با این آرامش درونم می‌سوزد

Çok şükür, bin şükür seni bana verene

شکر و هزاران شکر به کسی که تو رو به من داد

Yazmasın tek günümü sensiz kadere

در طالعم حتی یک روز رو بدون تو ننویسه

Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir

دستانمان یکیست، قلبهایمان یکیست

Ne dağlar denizler engeldir sevene

نه کوه ها و نه دریا ها مانعی برای عاشق نیستند

Bu şarkı kalbimin tek sahibine

این آهنگ برای تنها صاحب قلبم

Ömürlük yârime, gönül eşime

برای یار ابدی من و برای شریک قلبم

Bahar sensin bana, gülüşün cennet

برای من بهار تویی و لبخندهات بهشته

Melekler nur saçmış, aşkım yüzüne

فرشتگان بر صورت عشق من نور پاشیده‌اند

#FATIMA🌱

#اهنگیکه #زندگیمنه #ارامشمنه » متن آهنگ: Dualar eder insan, Mutlu bir ömür için انسان برای داشتن یک زندگی شاد دعا می‌کند Sen varsan her yer huzur, Huzurla yanar içim وقتی که تو هستی همه جا آرامش هست و با این آرامش درونم می‌سوزد Çok şükür, bin şükür seni bana verene شکر و هزاران شکر به کسی که تو رو به من داد Yazmasın tek günümü sensiz kadere در طالعم حتی یک روز رو بدون تو ننویسه Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir دستانمان یکیست، قلبهایمان یکیست Ne dağlar denizler engeldir sevene نه کوه ها و نه دریا ها مانعی برای عاشق نیستند Bu şarkı kalbimin tek sahibine این آهنگ برای تنها صاحب قلبم Ömürlük yârime, gönül eşime برای یار ابدی من و برای شریک قلبم Bahar sensin bana, gülüşün cennet برای من بهار تویی و لبخندهات بهشته Melekler nur saçmış, aşkım yüzüne فرشتگان بر صورت عشق من نور پاشیده‌اند #fatima🌱

Share 1 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - #سیب–زمینی—سرخ—کرده
بعد از کلی کار خیلی حال داد مخصوصا اینکه دستپخت خودم بود
پ.ن:جهت بازی با روح و روان😂😂😂
#FATIMA🌱

#سیب–زمینی—سرخ—کرده بعد از کلی کار خیلی حال داد مخصوصا اینکه دستپخت خودم بود پ.ن:جهت بازی با روح و روان😂😂😂 #fatima🌱

Share 17 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - #معرق_کاشی 
بلاخره تموم شد 😛😉 چطور شده دوستان؟
#FATIMA🌱

#معرق_کاشی بلاخره تموم شد 😛😉 چطور شده دوستان؟ #fatima🌱

Share 10 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - جای غم انگیز ولنتاین اینجاست که:

بعضیها عاشقن ولی تنها هستن
و بعضی ها عاشق نیستن ولی باهم هستن... #FATIMA🌱

جای غم انگیز ولنتاین اینجاست که: بعضیها عاشقن ولی تنها هستن و بعضی ها عاشق نیستن ولی باهم هستن... #fatima🌱

Share 11 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - بگو با منی😞😞😞😞
#FATIMA🌱

بگو با منی😞😞😞😞 #fatima🌱

Share 1 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - شما به من زندگی دادین 
همیشه کنارم باشین
دوستون دارم
خدایا همیشه سایشون بالای سرم باشه 
خدایا رولبشون خنده باشه
خدایا باعث افتخارشون باشم همین و بس😍😍😍😘
#FATIMA🌱

شما به من زندگی دادین همیشه کنارم باشین دوستون دارم خدایا همیشه سایشون بالای سرم باشه خدایا رولبشون خنده باشه خدایا باعث افتخارشون باشم همین و بس😍😍😍😘 #fatima🌱

Share 9 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - اقاجونم #تولدت مبارک الهی همیشه سایت بالای سرمون باشه 
۱۳۹۵/۱۱/۲۲

اقاجونم #تولدتمبارک الهی همیشه سایت بالای سرمون باشه ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

Share 22 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - دلم یک ترانه ی غمگینِ خارجی می خواهد ..
با زبانی که نمی فهمم چیست..!
می خواهم
به دردی که نمی دانم چیست
زار زار گریه کنم!.. #بهرنگ_قاسمی 
______________________✨🍃
#FATIMA🌱

دلم یک ترانه ی غمگینِ خارجی می خواهد .. با زبانی که نمی فهمم چیست..! می خواهم به دردی که نمی دانم چیست زار زار گریه کنم!.. #بهرنگ_قاسمی ______________________✨🍃 #fatima🌱

Share 4 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - من رو این اهنگ قفلم 
#علیرضا
#سخت_میگذره
شما رو چه اهنگی قفل کردین ؟
کامنت بزارین تا منم دان کنم😜😝

من رو این اهنگ قفلم #علیرضا #سخت_میگذره شما رو چه اهنگی قفل کردین ؟ کامنت بزارین تا منم دان کنم😜😝

Share 10 0
Photos of fatemhe_313 in Instagram Account

fatemhe_313

fatemhe_313's Instagram Photo - دانا، نادان را می‌شناسد، چرا
که خود زمانی نادان بوده است.
اما نادان، دانا را نمی‌شناسد،
چرا که هرگز دانا نبوده است
#FATIMA🌱

دانا، نادان را می‌شناسد، چرا که خود زمانی نادان بوده است. اما نادان، دانا را نمی‌شناسد، چرا که هرگز دانا نبوده است #fatima🌱

Share 21 0
Load More